ผู้จัดจำหน่ายเหล็กเพียงแห่งเดียวที่ครองตลาดทั่วประเทศมายาวนานมากกว่า 10 ปี

เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ

เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ

เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กโครงสร้างอาคารที่ มีรูปแบบหน้าตัดหลากหลาย ใช้เป็นโครงสร้างอาคารและ สิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น เสา คาน คอสะพาน เป็นต้นโดยรูป แบบของหน้าตัด และกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการนำไปใช้งาน