ผู้จัดจำหน่ายเหล็กเพียงแห่งเดียวที่ครองตลาดทั่วประเทศมายาวนานมากกว่า 10 ปี

DEFORMED BARS

QUALITY     TIS  24 : 1993
GRADE         SD 30,SD 40

เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) เหล็กข้ออ้อย (สำหรับใช้งานก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างแข็งแรง) มีลักษณะเป็นเส้นกลมที่มีบั้ง เหมาะสำหรับใช้งาน ก่อสร้างเสริมคอนกรีตที่ต้องการโครงสร้างแข็งแรงเช่น คอนโดมิเนียม อาคารสูง ถนนคอนกรีตสะพาน เขื่อน สนามบิน ฯลฯ