ผู้จัดจำหน่ายเหล็กเพียงแห่งเดียวที่ครองตลาดทั่วประเทศมายาวนานมากกว่า 10 ปี

ลวดผูกเหล็ก

ลวดผูกเหล็ก

ลวดผูกเหล็ก ผลิตโดยการนำวัตถุดิบ(WIRE ROD)ที่มีคุณภาพ มารีดลดขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ด้วยระบบการรีดเย็น จนได้ลวดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.25mm. แล้วนำมาอบด้วยเตาไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิคงที่ ที่ 800 องศาแซลเซียส ทำให้ได้ลวดผูก เหล็กที่มีความนิ่มได้มาตรฐาน ซึ่งทาง บริษัท เอ็น โอ เค 2019 จำกัด เราสามารถผลิต ลวดผูกเหล็กที่มีความนิ่มได้มาตรฐาน ซึ่ง เราสามารถผลิตลวดผูกเหล็กที่มีน้ำหนักต่อ ขดตั้งแต่ 2.6 Kg.-2.9 Kg. และ ลวดผูกเหล็ก 5 Kg.และ 10 Kg. ได้ตรงตามความต้อง การของลูกค้า