ผู้จัดจำหน่ายเหล็กเพียงแห่งเดียวที่ครองตลาดทั่วประเทศมายาวนานมากกว่า 10 ปี

เหล็กปลอก (Stirrup)

เหล็กปลอก (Stirrup)

เหล็กปลอก (Stirrup) คือ ผลิตโดยการนำลวดวัตถุดิบ (Wire Rod) ขนาดมาตรฐาน 5.5mm มาผ่าน เครื่องผลิตโค้งอัตโนมัติและดัดออก ทำให้ได้เหล็กปลอกที่มีคุณภาพ และแม่นยำของขนาดที่ตรง ความต้องการของลูกค้า การใช้งานเอาไว้รัดเสาก่อนเทคอนกรีต เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเพิ่ม การยึดเกาะของเนื้อปูน ในการหล่อเสาคอนกรีต ป้องกันการแตกร้าวของเสาหรือคาน