ผู้จัดจำหน่ายเหล็กเพียงแห่งเดียวที่ครองตลาดทั่วประเทศมายาวนานมากกว่า 10 ปี

NOK ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

N O K ตะแกรงเหล็กไวร์เมช(Wire Mesh) หรือตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต สำเร็จรูปผลิตจากเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire ) นำมาเชื่่อมติดกันเป็น ตะแกรงด้วยเครื่องจักรที่มีคุณภาพระบบอัตโนมัติ เชื่อมติดกันด้วยไฟฟ้าทำให้จุด ตัดทุกจุดหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ตัดเป็นแผงหรือม้วน ได้ตามต้องการโดย ไม่เสียเศษเหล็กสามารถใช้แทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดาทั่วไปได้ ประหยัดทั้ง เวลาและงบประมาณแรงงานได้มากกว่า 80%

คุณสมบัติของตะแกรงเหล็กรีดเย็น และมาตรฐานการผลิต

1. Min. Tensile Strength (คำลังดึงประลัย)  ft 6230sc.
2. Min Yield Strength (กำลังคลากตำสุด) ty 560. ksc
3. Min Working Strength (แรงดึงปลอดภัย) fs 2750 ksc.

ลักษณะงานที่เหมาะกับ N O K ตะแกรงเหล็ก
– งานถนนคอนกรีต,ลานจอดรถ, งานพื้นบนดิน, พื้นบนคาน,พื้นสำเร็จรูป, ปูก่อนเทคอนกรีตทับ หน้าแผ่นพื้นสำเร็จรูปพื้นสำหรับงาน Post Tension, งานหลังคา Galvanized Wire Mesh, ผนังรับแรง, กำแพงกั้นดิน ท่อคอนกรีต,งานพื้น,ผนังสำเร็จรูป(Precast Concrete) และ อื่นๆ
ประโยชน์ของการใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมชแทนเหล็กเส้นธรรมดา
– ประหยัดเวลามากกว่าเหล็กเส้นธรรมดา เนื่องจากมี Yield Strength สูงกว่าสองเท่า
– ประหยัด เวลา แรงงาน ได้กว่า 80% ลดต้นทุนผู้ใช้เนื่องจากไม่เสียเศษเหล็ก
– รวดเร็วทั้งการขนส่ง เคลื่อนย้าย จัดวาง เวลาไม่สูญเสียไปกับการผูกเหล็ก
– คุณภาพสม่ำเสมอ จุดเชื่อมต่ออาร์คด้วยไฟฟ้าหลอมเป็นเนื้อเดียวกันระยะห่างของจุดตัดของ ลวดยื่นและ ขวางเท่าทุกจุด ขนาดหน้ากว้างและความยาวแผงสั่งได้ตามความต้องการใช้งาน
ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของลวด
– สัญลักษณ์ของลวดยืน และขวาง CDR 4.0 – 6.0 (4.0-6.0 มม.) เกณฑ์ความลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลาง +/- 0.1มม.
สูตรการคำนวณ N O K ตะแกรงเหล็ก เปรียบเทียบกับเหล็กเส้นธรรมดา
  1. สูตร : คำนวณหาพื้นที่หน้าตัดเหล็ก

2. สูตร : คำนวณหาพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเส้นธรรมดา เปรียบเทียบกับตะแกรงเหล็ก

ระยะทาบของ N O K ตะแกรงเหล็ก

วิธีที่1 ต้องมีระยะทาบของตะแกรงไม่น้อยกว่า 1 ช่องตะแกรง +5 ซม. (เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ลวดรับแรงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของแรงที่ยอมให้)

วิธีที่ 2 ต้องมีระยะทาบของตะแกรงไม่น้อยกว่า 5 ซม. (เหมาะสำหรับตำแหน่งที่ลวดรับแรงไม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของแรงที่ยอมให้)

มาตรฐาน ว.ส.ท.-3405 การต่อเหล็กเสริม