ผู้จัดจำหน่ายเหล็กเพียงแห่งเดียวที่ครองตลาดทั่วประเทศมายาวนานมากกว่า 10 ปี

เหล็กเอ็นทับหลังสำเร็จรูป

เหล็กเอ็นทับหลังสำเร็จรูป

เหล็กเอ็นทับหลัง ใช้สำหรับ โยงยึดผนังก่อ กับ พื้น คาน หรือ เสาโครงสร้างบ้าน ช่วยเสริมให้ผนังมีความแข็งแรงเสริมในส่วนย่อยต่างๆโยงยึดติดกัน จึงทำให้โครงสร้างอาคารแข็งแรงผลิตจากเหล็กคาร์บอนต่ำ อาร์คด้วยระบบไฟฟ้า โดยเครื่องอัตโนมัติ